Covid 19: de meest voorkomende symptomen

Coronavirusziekte (COVID-19) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een pas ontdekt coronavirus.

De meeste mensen die met het COVID-19-virus besmet zijn, zullen een milde tot matige ademhalingsziekte krijgen en herstellen zonder dat speciale behandeling nodig is. Oudere mensen en mensen met onderliggende medische problemen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, chronische ademhalingsziekten en kanker lopen meer kans om ernstig ziek te worden.

De beste manier om overdracht te voorkomen en te vertragen is goed geïnformeerd te zijn over het COVID-19 virus, de ziekte die het veroorzaakt en hoe het zich verspreidt. Bescherm uzelf en anderen tegen besmetting door uw handen te wassen of u regelmatig in te smeren met alcohol en uw gezicht niet aan te raken.

Het COVID-19 virus verspreidt zich hoofdzakelijk via speekseldruppeltjes of neusuitvloeiing wanneer een besmette persoon hoest of niest, dus is het belangrijk dat u ook de ademhalingsethiek in acht neemt (bijvoorbeeld door in een gebogen elleboog te hoesten).

Covid 19 symptomen: waar moet je op letten

-Covid 19 kan verkoudheid, keelpijn en/of koorts veroorzaken.
-Covid 19 kan ook benauwdheid, pijn op de borst en/of ademhalingsproblemen geven.
-In sommige gevallen kan Covid 19 ernstige longontsteking of zelfs de dood tot gevolg hebben.
-Covid 19 is besmettelijk en kan via druppeltjes in de lucht of aanraking met een besmet object worden overgedragen.
-Om Covid 19 te voorkomen is het belangrijk om je handen te wassen, sociale afstand te bewaren en je neus/mond te bedekken wanneer je hoest of niest.

Covid 19 symptomen: waar moet je op letten

Covid-19 is een ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. De meeste mensen met Covid-19 hebben milde tot matige klachten. Ze krijgen koorts en hebben last van benauwdheid, hoesten en soms ook diarree. Sommige mensen hebben ook last van keelpijn en hoofdpijn. Er zijn ook mensen die geen klachten hebben, maar toch besmet zijn met het virus. Het kan twee tot drie weken duren voordat je de klachten krijgt. Covid-19 is een ernstige ziekte, maar gelukkig sterven er niet veel mensen aan. In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 700 mensen overleden aan Covid-19.

1. Wat zijn de verschijnselen van Covid 19?
2. Hoe ernstig zijn de symptomen van Covid 19?
3. Hoe snel ontwikkelen de symptomen zich na het oplopen van het virus?
4. Is er een geneesmiddel voor Covid 19?
5. Is er een vaccin voor Covid 19?